ABS error code ครับ

2000ips · 7120

Offline 2000ips

 • หนึ่งในใต้หล้า
 • ****
  • Posts: 425
 • ขอพลังจงสถิตกับท่าน
on: 17 Jun 2011, 09:11
ต้นฉบับจาก http://www.opelclub-bg.net/forum/index.php?showtopic=937

นำเสนอวิธีการเช็คโค็ดต่างๆ

ผมคัดลอกมานำเสนอเฉพาะส่วนของ ABS และ เกียร์ออโต้ ครับ


ชื่อ ศักดิ์ ครับ

Corsa GSi 1.6 X16XE  ผมใช้เอง MAเอง
Zafira 1.8CD Z18XE ผบทบ. และลูกๆใช้ครับ ผมทำหน้าที่ MA
BMx อีก 3 แค่เติมลมยาง

I Love Opel


Offline 2000ips

 • หนึ่งในใต้หล้า
 • ****
  • Posts: 425
 • ขอพลังจงสถิตกับท่าน
Reply #1 on: 17 Jun 2011, 09:13
A และ B -- การวินิจฉัยเครื่องยนต์
A & K -- การวินิจฉัยตนเองจาก ABS
A และ J -- 4x4 ระบบด้วยตนเองการวินิจฉัยสำหรับ Vectra A / Calibra หรือการควบคุมการลากบน Astra F
C และ -- การวินิจฉัยตนเองของเกียร์อัตโนมัติ

ABS / TC

12 การเริ่มต้นของการวินิจฉัย
โซลินอยด้านหน้า 16 ด้านซ้ายบกพร่อง
โซลินอยด้านหน้า 17 ด้านขวาเสีย
18 solenoids ด้านหลังชำรุด
19 solenoids Relay วงจรรีเลย์วาล์ว,
25 เซนเซอร์ผิดพลาดแหวนฟันเกียร์ไม่ถูกต้อง
28 Soleniod ด้านหลังซ้าย, วาล์ว
29 ด้านหลังขวา Soleniod, วาล์ว บกพร่อง ตรวจสอบ Relay และการเชื่อมต่อ
31 สัญญาณความเร็วรอบเครื่องยนต์ขาด (สำหรับ TC)
มอเตอร์ปั๊ม 35, วงจรรีเลย์เสีย
โคมไฟหยุด 37 หยุดชะงัก Switch (สำหรับ TC)
ด้านหน้าซ้ายความเร็ว 39 สัญญาณเซ็นเซอร์ที่ยากจนหรือขาดหายไป
ด้านหน้าซ้ายความเร็ว 41 เซ็นเซอร์หยุดชะงัก
42 หน้าความเร็วสัญญาณเซ็นเซอร์ขวาที่ยากจนหรือขาดหายไป
ความเร็ว 43 หน้าขวาเซ็นเซอร์หยุดชะงัก
44 ความเร็วในการเซ็นเซอร์ด้านซ้ายด้านหลังสัญญาณไม่ดีหรือขาดหายไป
45 หยุดชะงักความเร็วซ้ายด้านหลังเซนเซอร์
46 ความเร็วเซนเซอร์ Reft หลังสัญญาณไม่ดีหรือขาดหายไป
47 หยุดชะงักความเร็วขวาด้านหลังเซนเซอร์
48 แรงดันในระบบต่ำเกินไป
ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงดัน 49 สูงเกินไป (สำหรับ TC)
52 ตรวจสอบร่องรอยการหยุดชะงักวงจร / สั้น (สำหรับ TC)
55 ความผิดพลาด ECU ABS
65 รุ่นการควบคุมการลากโปรแกรมการเข้ารหัสไม่ได้ (สำหรับ TC)
Throttle 66 วาล์วขนาดรูรับแสงผิดปกติมุม (สำหรับ TC)
แรงบิดของเครื่องยนต์ผิดปกติลดลง 67 (สำหรับ TC)
เค้น 68 วาล์วขนาดรูรับแสงผิดปกติส่งผลให้มุมมองภาพ (สำหรับ TC)


ชื่อ ศักดิ์ ครับ

Corsa GSi 1.6 X16XE  ผมใช้เอง MAเอง
Zafira 1.8CD Z18XE ผบทบ. และลูกๆใช้ครับ ผมทำหน้าที่ MA
BMx อีก 3 แค่เติมลมยาง

I Love Opel


Offline 2000ips

 • หนึ่งในใต้หล้า
 • ****
  • Posts: 425
 • ขอพลังจงสถิตกับท่าน
Reply #2 on: 17 Jun 2011, 09:14
เกียร์อัตโนมัติ

17 1 -- ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าวาล์ว 2 / 3-4 วงจรกับพื้น / แรงดันต่ำ
25 1 -- ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าวาล์ว 2 / 3-4 วงจรกับแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่หรือวงจรแรงดันสูงหยุดชะงัก
26 ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าวาล์ว 2-3 วงจรกับพื้น / แรงดันต่ำ
28 ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าวาล์ว 2-3 วงจรกับแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ / หยุดชะงักแรงดันสูง
แปลงคลัชวาล์ว 29 ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าลัดวงจรกับพื้น / แรงดันต่ำ
เครื่องยนต์ความเร็ว 31 ปัจจุบันการหยุดชะงักวงจร / ไม่มีสัญญาณ
ความดันควบคุมขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าวาล์ว 32 วงจรกับพื้นดินหรือวงจรการหยุดชะงัก / แรงดันต่ำ
ความดันควบคุมขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าวาล์ว 33 วงจรกับแบตเตอรี่แรงดัน / แรงดันสูง
แปลงคลัชวาล์ว 36 ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าลัดวงจรที่แรงดันแบตเตอรี่ / หยุดชะงักแรงดันสูง
การส่งสัญญาณความเร็ว 38 การหยุดชะงักวงจร / ไม่มีสัญญาณ
ส่งออก 39 ความเร็วการหยุดชะงักวงจร / ไม่มีสัญญาณ
41 ความเร็วในการส่งยานพาหนะไฮโดรลิคไม่สอดคล้องกับการส่งข้อผิดพลาดอัตราส่วน / Shift
ความดันควบคุมขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า 42 วาล์วลัดวงจรในวงจรของการควบคุมความดันวาล์วขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าลัดวงจร /
47 ล็อกความเร็ว Downshift เครื่องยนต์สูงเกินไปเมื่อ downshifting / ห้ามเกินช่วง
แบตเตอรี่แรงดัน 48 แรงดันไฟแบตเตอรี่ต่ำกว่า 9V/Voltage ต่ำเกินไป
แบตเตอรี่แรงดัน 49 แรงดันแบตเตอรี่สูงกว่า 18V/Voltage สูง
56 เลือกคันโยกคันโยกเลือกตำแหน่งสัญญาณสลับ / ไม่ถูกต้องปรับไม่ถูกต้อง
61 ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าวาล์วกลางขยับวงจรกับแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ / หยุดชะงักแรงดันสูง
62 ขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้าวาล์วกลางขยับวงจรกับพื้น / แรงดันสูง
66 ทรานส์ เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำลัดวงจรกับพื้น / แรงดันต่ำ
67 ทรานส์ อุณหภูมิเซ็นเซอร์ตรวจจับของเหลววงจรกับแรงดันไฟฟ้าแบตเตอรี่ / หยุดชะงักแรงดันสูง
การควบคุมแรงบิด 75 แรงดันไฟฟ้าต่ำ / แรงดันไฟฟ้าในวงจรต่ำไปที่พื้นดิน / PWM ความกว้างของคลื่นสัญญาณที่อยู่นอก / Impermissible หรือความถี่
เครื่องยนต์เค้น 76 วาล์วสัญญาณ PWM โหลดสัญญาณ / สัญญาณไม่ถูกต้องความกว้างของคลื่น / Impermissible หรือความถี่
Kickdown 77 สลับวงจรกับพื้น / แรงดันต่ำ
78 ระยะเวลาการเลื่อนหลุดของวงจรยาวเกินไปกับพื้นดินหรือหยุดชะงักวงจรสำหรับการเปลี่ยนเกียร์
81 Neutral ขยับคลัช C1 ไม่ได้มีส่วนร่วมการควบคุมความดัน C1 / เมื่อกลางขยับ ON
82 Neutral ขยับคลัช C1 ไม่ปลดควบคุมความเร็วเครื่องยนต์ / เมื่อกลางขยับ ON
83 Neutral ขยับคลัทช์ C1 มีการเลื่อนหลุดเมื่อกลางขยับ ON
84 Neutral ขยับคลัทช์ C1 มีการเลื่อนหลุดเมื่อกลางขยับปิด

ชื่อ ศักดิ์ ครับ

Corsa GSi 1.6 X16XE  ผมใช้เอง MAเอง
Zafira 1.8CD Z18XE ผบทบ. และลูกๆใช้ครับ ผมทำหน้าที่ MA
BMx อีก 3 แค่เติมลมยาง

I Love Opel


Offline 2000ips

 • หนึ่งในใต้หล้า
 • ****
  • Posts: 425
 • ขอพลังจงสถิตกับท่าน
Reply #3 on: 17 Jun 2011, 09:16
ให้น้า google ช่วยแปลจากภาษาบัลแกเลียเป็นไทย

อาจจะเปร่งๆนิดนึง

แต่คิดว่าน่าจะมีประโยชน์บ้างครับ

เครดิต: http://www.opelclub-bg.net/forum/index.php?showtopic=937

ชื่อ ศักดิ์ ครับ

Corsa GSi 1.6 X16XE  ผมใช้เอง MAเอง
Zafira 1.8CD Z18XE ผบทบ. และลูกๆใช้ครับ ผมทำหน้าที่ MA
BMx อีก 3 แค่เติมลมยาง

I Love Opel


Offline jeabjamiro

 • DekGayRay's
 • ยอดฝีมือแห่งแค้วน
 • *****
  • Posts: 8,623
 • ผมมันเสือ ไม่ใช่เซียน เหอะๆ
 • No.: in 05
 • รุ่นรถ: ASTRA VAN
 • สีรถ : ขาวโบ๊ะ
 • เครื่องยนต์: x20xev AT------เครื่องตัดหญ้า
Reply #4 on: 17 Jun 2011, 09:20
 8) จัดไปเป็นข้อมูลเลยครับผม ขอบคุณครับ

หน้าไม่ให้แต่ใจพระครับ
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม และวาระ เฮ้อ.....แต่กว่าจะถึงวันนั้นคนดีต้องเจ็บกันอีกเยะ เหอะๆ
jeabjaMIro : OPEL ASTRA VAN 8V 1.6 GL 1993
                   : FIAT 850 SPORT COUPE'


Offline หนานมา

 • ยอดฝีมือแห่งแค้วน
 • *****
  • Posts: 3,127
 • luangsu_m@hotmail.com
 • No.: 34
 • รุ่นรถ: แอสตร้าแวน
 • สีรถ : สีเทา
 • เครื่องยนต์: พันหกอีโคฯ
Reply #5 on: 17 Jun 2011, 09:21
 8) 8) 8)

ที่ผมใช้ประจำก้อคือ...

A+B = เชคการทำงานของเครื่องยนต์

A+C = เชคการทำงานของเกียร์ออโต้

ข้อควรระวัง....

ห้ามต่อ A+Fโดยเด็ดขาด

เพราะว่า มันเป็นการ ต่อไฟบวกเข้ากับไฟลบ

A = GND

F = +12V.

    “คำฮักน้องกูปี้จักเอาไว้ในน้ำก็กลั๋วหนาว  จักเอาไว้พื้นอากาศ กล๋างหาว ก็กลั๋วหมอกเหมยซอนดาวลงมาขะลุ้ม  จักเอาไปใส่ในวังข่วงคุ้ม ก็กลั๋วเจ้าป๊ะใส่แล้วลู่เอาไป  ก็เลยเอาไว้ในอกในใจ๋ตัวจายปี้นี้  จักหื้อมันไห้อะฮิอะฮี้ ยามปี้นอนสะดุ้งตื่นเววา”
- สมเจตน์ วิมลเกษม


Offline kobck

 • น้องใหม่ในยุทธจักร
 • *
  • Posts: 49
Reply #6 on: 24 Apr 2013, 23:06
ขอสอบถามผู้รู้ ช่วยด้วยครับ  แล้ว ถ้าเป็น omega b 1995 ละครับ
ระบบ ABS   ตอนรถเคลื่อนตัววิ่งออกไป ไฟโชว์ ..... เช็คที่ตรงไหนครับ ช่วยชี้แนะด้วยครับ
เป็นแบบ 10 ขาหรือเปล่า   A+K  หรือเปล่า  หรือ ใครเคยทำแล้ว ขอความช่วยเหลือแนะนำด้วยครับOffline jeabjamiro

 • DekGayRay's
 • ยอดฝีมือแห่งแค้วน
 • *****
  • Posts: 8,623
 • ผมมันเสือ ไม่ใช่เซียน เหอะๆ
 • No.: in 05
 • รุ่นรถ: ASTRA VAN
 • สีรถ : ขาวโบ๊ะ
 • เครื่องยนต์: x20xev AT------เครื่องตัดหญ้า
Reply #7 on: 26 Apr 2013, 01:28
ปักหมุดไปเลยครับบบบ 555

หน้าไม่ให้แต่ใจพระครับ
สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม และวาระ เฮ้อ.....แต่กว่าจะถึงวันนั้นคนดีต้องเจ็บกันอีกเยะ เหอะๆ
jeabjaMIro : OPEL ASTRA VAN 8V 1.6 GL 1993
                   : FIAT 850 SPORT COUPE'


Offline jeedz

 • DekGayRay's
 • ยอดฝีมือแห่งแค้วน
 • *****
  • Posts: 2,929
 • พ่อบ้าน ณ. Opel.in.TH
  • Online Network Co.,Ltd
 • No.: VecB 01, Fortuner 111
 • รุ่นรถ: Opel Vectra B, Toyota Fortuner, BMW S1000R
 • สีรถ : VecB เขียว, Fortuner น้ำตาล, S1000R ขาว
 • เครื่องยนต์: Vectra B C20LET, Fortuner 1KD
Reply #8 on: 26 Apr 2013, 03:22
ย้ายเข้า FAQ ให้ละ

Tel. 089-4272257
http://www.on.co.th บริการ Web Hosting, Co-Location( ฝากวาง Server ), ดูแลและติดตั้ง Server & Network, ทำเวบ, Firewall, etc.


Offline Kem_rayong

 • VIP's Member
 • ผู้เยี่ยมยุทธ
 • *****
  • Posts: 265
Reply #9 on: 26 Apr 2013, 11:51

  สำหรับ OB ส่วนใหญ่ กล่อง ABS  เสีย ต้องดูที่กล่องสี ดำ ที่  ABS  ว่าระหัสอะไร  เช่น  XC  หรือ  ?  ลองหาที่สินออโต น่าจะมี ราคาน่าจะเกื่อบ 10 ใบ ;D

มีเพื่อนดี มีหนึ่งถึงจะน้อย
 ดีกว่าร้อยเพื่อนคิด ริษยา
 เหมือนเกลือดี มีนิดหน่อย น้อยราคา
 ยังมีค่า กว่าน้ำเค็ม เต็มทะเล
 
kemrayong@hotmail.com                                           
TEL  081-9352246


Offline Sixsaladin

 • น้องใหม่ในยุทธจักร
 • *
  • Posts: 2
Reply #10 on: 21 Jan 2019, 10:43
กล่อง abs นี่มีราคาใหมครับถ้าอยากได้


 

Opel Vauxhall Corsa B Astra Vectra B Omega Kadett Kapitan Olympia C14NZ C12NZ X14XE X16XE X16XEL X18XE X18XE1 X20XEV Z22SE C20NE C20SE C20XE C2OLET X25XE C25XE X30XE imcher stiemetz zifira


รถยนต์ ขับรถ Opel in Thai โอเปิล อิน ไทย สนาม ซ่อม แต่ง คลับ club love lover modify talk host server online network game เกมส์ colocation co-location ล้อ ยาง ช่วงล่าง เครื่อง