แรงดันท่อไอดีสูงผิดปกติ จะเป็นอะไรหรือเปล่าครับ

Oakbannoon · 2875

Offline Oakbannoon

  • ยอดฝีมือแห่งแค้วน
  • *****
    • Posts: 1,099
  • ~Opel Astra inside Maha SaraKham~
แรงดันท่อไอดีสูงผิดปกติ จะเป็นอะไรหรือเปล่าครับ แอสตร้า16v ติดแก๊สหัวฉีดเวอซุส  เปิดโปรแกรมจูนมาก็90-100upเลย

แต่ก่อนมันจะเริ่มจาก0-ขึ้นไปเรื่อยๆตามรอบเครื่องยนต์

H S 4 V H B  144.400 ,145.7125 -Dup600

โ อ็ คไ ม่ใ ช่เ รือ เร่      เ ปิ้ น ก็ ไ ม่ ใช่ ลู ก ค้า อ ย่ าไห วหวั่น

เ ปิ้น เป็นใ คร ไม่ สำ คัญ   รู้ ว่าโอ็ค รักเปิ้น เท่านั้น   โอ็คสัญญา


Offline Oakbannoon

  • ยอดฝีมือแห่งแค้วน
  • *****
    • Posts: 1,099
  • ~Opel Astra inside Maha SaraKham~
              แก้ปัญหาได้แล้วครับขอบคุณพื้นที่

OPEL in : The Happiest Opel Family in Thailand

H S 4 V H B  144.400 ,145.7125 -Dup600

โ อ็ คไ ม่ใ ช่เ รือ เร่      เ ปิ้ น ก็ ไ ม่ ใช่ ลู ก ค้า อ ย่ าไห วหวั่น

เ ปิ้น เป็นใ คร ไม่ สำ คัญ   รู้ ว่าโอ็ค รักเปิ้น เท่านั้น   โอ็คสัญญา


 

Opel Vauxhall Corsa B Astra Vectra B Omega Kadett Kapitan Olympia C14NZ C12NZ X14XE X16XE X16XEL X18XE X18XE1 X20XEV Z22SE C20NE C20SE C20XE C2OLET X25XE C25XE X30XE imcher stiemetz zifira


รถยนต์ ขับรถ Opel in Thai โอเปิล อิน ไทย สนาม ซ่อม แต่ง คลับ club love lover modify talk host server online network game เกมส์ colocation co-location ล้อ ยาง ช่วงล่าง เครื่อง